Ansioon suhteutettu päiväraha

Ansioon suhteutettu päiväraha 

Jäsenyysehto

Palkansaajakassan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. Edellytys muuttui 1.1.2014 alkaen. Aiemmin edellytettiin vähintään 34 viikon kestänyttä jäsenyyttä.

Työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana.

Edellytys muuttui 1.1.2014 alkaen. Aiemmin edellytettiin vähintään 34 viikon työssäoloa saman, 28 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana. Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon ajan.

Tarkastelujaksoa pidennetään, jos henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa sairaus, asevelvollisuus, päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa, apurahakausi, lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito, osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun tainäihin rinnastettava syy.

Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Tarkempia tietoja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta saat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta.

 

Päivitetty: 27.12.2013 ppi